MENU

Ga mee op expeditie!

Bazalt Groep biedt een traject aan om samen met scholen te werken aan het vergroten van kansengelijkheid: Expeditie Kansrijk! We volgen geen standaard schoolontwikkelproject, samen met de school maken we co-creatie-keuzes tijdens de route.

De gehele expeditie is gebaseerd op het onderzoek en de inzichten van dr. Eric Jensen. Bazalt Groep heeft een vertaalslag gemaakt van dit onderzoek naar de situatie in Nederland. Eric Jensen is een wetenschapper die in de VS uitgebreid onderzoek deed naar de situatie van kinderen die in armoede opgroeien. In een weinig stimulerende omgeving dus. Zijn bevindingen zijn duidelijk: ‘Leraren kunnen juist dan een doorslaggevende rol spelen in het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk. Door op een ‘rijke’ manier les te geven.’

Bazalt Groep organiseert allereerst een informatieve bijeenkomst waarin wij samen met de school nadenken over de problematiek zoals de school die beleeft en over de mogelijke oplossingen. De eigen situatie van de school komt aan de orde, gezamenlijk kijken wij naar acties die al zijn ondernomen en urgente behoeften op lange termijn. Wij vertellen over het werk van Eric Jensen, waaronder de 7 manieren van denken die kansrijk lesgeven en leren stimuleren.

Vervolgens kan de school besluiten om samen met Bazalt Groep op expeditie te gaan. De 7 manieren van denken vormen het uitgangspunt en in co-creaties worden keuzes gemaakt over de volgende stap. De expeditie is een combinatie van inventarisaties, informatiebijeenkomsten, trainingen, coaching on the job en keuze- en besluitvormingsmomenten.

Dit alles wordt duidelijk gemaakt in het boek Ieder kind kansrijk van Eric Jensen.

Het grootste deel van de leraren (86%) en de schoolleiders (67%) wil kansenongelijkheid in de klas/op school tegen gaan. Ongeveer de helft van de leraren en 41% van de schoolleiders denkt te beschikken over de vaardigheden daarvoor.

Wil je meer informatie over de expeditie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs:

U gebruikt een sterk verouderde browser. Om deze site optimaal te benutten raden wij u aan Google Chrome te downloaden. Download gratis